Blanická skála

N 49° 39.326 E 014° 52.551

 

Keš ze série věnované geologickým lokalitám Geoparku Kraj blanických rytířů. Keš vás zavede k jediné opravdové jeskyni pod Blaníkem.

Jako výchozí místo ke keši lze zvolit jedno ze dvou parkovišť na nástupních místech naučné stezky S rytířem na Blaník. Odtud se vydáte na lesní svážnou cestu vedoucí podél potoka Brodec. Brodec přejdete přes mostek a následně pokračujete lesní stezkou vedoucí při patě svahu až ke keši. Závěrečný úsek cesty může být zejména po  deštích silně bahnitý. Keš je umístěna v lese a proto počítejte se slabým signálem. Uložení keše je dostatečně výrazné, neváhejte použít hint a fotohint. Místo je plné nerovností, proto pozor při pohybu dětí.

Sběr vzorků: erlan, sběr možný z povrchu a suti, ze skály nevylamovat.

Lokalita je ukázkou vápencové vložky v pararulách, která tvoří skalnaté výchozy v kaňonovitém údolí Brodce. Čočkovité horninové těleso tvoří vápenec s příměsí (erlan), obnažený asi 5 m nad patou svahu.  Erlanová čočka byla částečně hornicky těžena, jak naznačuje i místní název „Havírna“, na odkryvu jsou patrné opěrné pilíře mezi vyrubanými prostorami. Podpovrchový rozsah díla není znám, nepravidelná prozkoumaná dutina má rozměry 10*12 m a je až ke stropu zasucená.

 

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Farní muzeum Kondrac, románský kostek v Kondraci, Muzeum včelařství Podblanicka a Muzeum v Louňovicích pod Blaníkem.


 

 


copyright © 2024 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se