Vápenka u Votic

 

 

 

 

 

 

N 49° 38.391 E 014° 39.095

 

Keš ze série věnované geologickým lokalitám Geoparku Kraj blanických rytířů. Keš vás zavede k opuštěnému vápencovému lomu u Votic.

 

Přístup ke keši je buď od stadionu z Votic nebo od parkoviště. Terén je nerovný kvůli historickým pozůstatkům těžby vápence. Keš je umístěna mimo lom z důvodu bezpečnosti i mimo pozornost občasných opékačů buřtů.

Sběr vzorků: vápenec, lze najít i projevy zkrasovění, sběr možný z drobných výchozů v okolí keše ve vrcholové části

Lom byl založen v čočce krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, tetraedrit). Na povrchu vápenců lze místy pozorovat projevy krasovění v podobě špatně vyvinutých škrapů. Je málo pravděpodobné, že by uvnitř vápencových čoček vznikly krasové dutiny. Vápenec byl v minulosti těžen za účelem pálení vápna pro stavební účely.

Z Vápenek je pěkný výhled na město. Na straně k silnici byly zahájeny stavební práce pro motorest. Plocha byla opuštěna a dnes zde lze pozorovat pěknou ukázku sukcese náletových dřevin, hlavně břízy.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Votice – vyhlídková kostelní věž, Boží hrob, infocentrum, muzeum, klášter, záchranná stanice pro zvířata; Miličín – Český lev, Jankov – památník bitvy u Jankova, NS.


 

 


copyright © 2023 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se