Těžba grafitu u Psář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 49° 45.110 E 014° 57.637

Popis keše

Keš ze série věnované geologickým lokalitám Geoparku Kraj blanických rytířů. Keš vás zavede na místo bývalé těžby tuhy neboli grafitu - do Psář.

 

Ke keši se dostanete od parkoviště polní cestou. V okolí keše se nalézá u potoka výrazná štolová halda o půdorysu cca 50 x 30 m. Je zde také zářez, který může ukazovat na zavalené ústí štoly. Na haldě jsou četné úlomky navětralé ruly a úlomků grafitu. Kousek grafitu si můžete bez obav odnést a zkusit si s ním psát na papír. V keši je umístěn malý úlomek grafitu jako ukázka, co hledat.

Sběr vzorků: grafit, grafitická rula, sběr na haldě u keše, případně na sousedním zoraném poli

Rozvoj těžby na této lokalitě lze dát do souvislosti s rozvojem průmyslu v 19. století, kdy byla patrná snaha o využití všech možných zdrojů nerostného bohatství a to i lokálních zdrojů. První zmínka o kutání u Psářů je z roku 1873. Důl byl situován na jih od obce Psáře u silnice Tehov – Kácov. Bylo zde několik štol a mělkých šachet. Vytěžená surovina byla odvážena do Vlašimi do „plavírny“, ze které později vznikl Kulíkův mlýn (dnes je zbořen a je zde areál prádelny). Tady se grafit čistil, mlel a posléze pral. Potom následovalo sušení ve speciálních žlabech v kůlně. Vysušený polotovar se pak odesílal k dalšímu zpracování do Českých Budějovic. Dnes je už část pozůstatků těžby zahlazena, zbytek je roztroušen v blízkém okolí Psářů a samoty Veselka. Asi 140 m severovýchodně od kostela ve Psářích byla v poli šachta. Na poli jsou úlomky grafitické ruly.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


copyright © 2023 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se