Křížovský lom

N 49° 39.142 E 014° 53.388

 

Popis keše

Keš ze série věnované geologickým lokalitám Geoparku Kraj blanických rytířů. Keš vás zavede do zajímavého opuštěného lomu a také na netradiční vyhlídku na Blaník.

 

Keš je umístěna až nad lomem, od parkoviště je to pořádný krpál po levé i pravé straně, takže obtížnost je na místě! Keš je umístěna v dostatečné vzdálenosti od lomové stěny, takže umožní bezpečné hledání i pro děti. Ovšem opatrnost je třeba zachovat, zvláště u vyhlídkového bodu. Keš je umístěna na výrazném místě, takže uložení by mělo být zřejmé i za slabého signálu.

Sběr vzorků: blanická ortorula, turmalín, vzácně almandin, sběr možný v lomu, prakticky kdekoli na vlastní nebezpečí

Opuštěný lom na blanickou ortorulu. Hlavními horninotvornými minerály ortoruly jsou křemen, živec, biotit a muskovit. Vlivem metamorfózy původní vyvřelé horniny jsou minerály často uspořádány do výrazných proužků. Ortorula dále v menší míře obsahuje drobné turmalíny a granáty almandiny, jejichž vyrostlice ojediněle dosahují velikosti i přes 1 cm. Z mineralogického hlediska jsou zajímavé i žilné výplně tvořené krystalky záhnědy, živců a slíd. Na této lokalitě byl popsán také výskyt uranového minerálu autunitu, vytvářejícího žluté nebo zelené tabulkovité krystalky. Těžba kamene používaného pro stavební účely byla ukončena v 80. letech minulého století.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Velký Blaník – naučná stezka S rytířem na Blaník, geologická expozice; Malý Blaník; zlatodůl Roudný, Louňovice pod Blaníkem – muzeum, infocentrum, Načeradec – památková zóna

 


 

 


copyright © 2024 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se