Džbány

N 49° 39.533 E 014° 41.803

Keš ze série věnované geologickým lokalitám Geoparku kraj blanických rytířů. Keš vás zavede na vrchol hřbetu Džbány.

 

Přístup ke keši - Auto necháte na návsi v Kalištích a vyrazíte po červené značce na východ. Po necelém kilometru se stočíte na jih k vrcholu Džbánů. Keš je uložena nedaleko geodetického bodu na vrcholu, poznáte ho podle červené tyče. Pak pokračujte na jin, napojte se na žlutou značku a zpět do Kališť. Cestou jsou pěkné výhledy na Voticko. Pozor, v době pastvy je třeba procházet lesem.

 

Sběr vzorků: durbachit s vyrostlicemi živců, amfibolu a biotitu, sběr možný na mezích, sutích v lese.

Hřbet Džbány, odděluje Blanickou brázdu od Benešovské kotliny. Skalky a výchozy na mezích mezi pastvinami tvoří tmavý durbachit (syenit), který vznikl v nejmladších fázích hlubinných aktivit středočeského plutonického komplexu (před 343 ± 6 mil. lety). Hornina je složena z draselných živců (tvoří vyrostlice až 3 cm velké), amfibolu a biotitu. Durbachitem pronikají mladší mírně subhorizontální a mírně ukloněné žíly aplitu mocné 5 až 200 cm s turmalínem. Charakteristické jsou zaoblené hrany skalních výchozů a balvanů vzniklé zvětráváním.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Jankov – památník bitvy u Jankova s naučnou stezkou. Ratměřice – NS, zámecký park se sekvojovci, Votice – vápencový lom, vyhlídková kostelní věž, Boží hrob, infocentrum, muzeum, klášter, záchranná stanice pro zvířata; Miličín – Český lev.


 

 


copyright © 2024 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se